Nieuws

De VVN is opgeheven!

Op de BALV van 2 oktober 2016 is het besluit gevallen de VVN op te heffen. 

Zondag 5 februari 2017 heeft de BALV van Scandia ermee ingestemd de västgötaspets weer te gaan vertegenwoordigen. De Raad van Beheer moet het nog goedkeuren dat Scandia de spets zal gaan vertegenwoordigen, maar daar verwachten we geen problemen. We zijn blij dat ons ras toch een plekje heeft gevonden.

 

De website is  klaar !

Na een ernstige hack aanval is de site helemaal opnieuw opgebouwd, weer veilig en af. Speciaal dank aan Iwan Beijes Webpublishing. http://www.beijesweb.nl/

 

De Ledenpagina

De “Ledenpagina” -alleen voor leden toegankelijk- is in gebruik ! Meld u aan via ledenpagina.  Na autorisatie kunt u op deze pagina links onder inloggen en via het Ledenmenu op de gewenste pagina’s komen.

 

Voor uw agenda: Workshop Reddingshondenwerk d.d. 11 juni 2016 te Zeist.Voor meer informatie zie: http://www.vastgotaspets-vereniging.nl/kalender/

 

Raad van Beheer Fokkerstour heet nu “Kennis Tour” 2016.

De inhoud van de lezingen is niet alleen voor fokkers maar ook voor hondenbezitters, hondenliefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, (aspirant-) keurmeesters, leden van fokadviescommissies, bestuursleden van kynologische verenigingen en overige geïnteresseerden interessant.
Voor 2016 zijn er verschillende sessies. Twee sessies uit 2015 worden wegens de hoge waardering herhaald: ‘gezonde voeding’ en ‘rasgebonden KNO problemen’. De inhoud van de sessies is identiek aan de sessie van 2015.

De andere data en sessies voor 2016 volgen nog. De Kennis Tour wordt meer verspreid over het jaar.
De sessie die binnenkort gegeven wordt gaat over:
1. ‘Rasgebonden KNO problemen; van (Oost-Indische) Doofheid tot Ademhalingsklachten’ door dr. Gert ter Haar, op woensdag 18 mei 2016. Locatie: Zoetermeer.

Voor meer informatie: kennistour@raadvanbeheer.nl. of https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kennistour/

 

Raad van Beheer.

Het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) is wijzigt m.i.v. 1 januari  2016 in die zin, dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum in plaats van de dekdatum.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.6 van het VFR zal komen te vervallen en 3.5 van het VFR zal gewijzigd worden. Zie: Fok informatie VVN

 

Richtlijn erfelijke gebreken voor dierenartsen opgesteld.

Onder de hoede van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) hebben dierenartsen een richtlijn opgesteld: ‘Veterinair handelen inzake welzijnsrisico’s bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken’. Deze richtlijn is één van de maatregelen uit het projectplan ‘Fairfok: de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’. Raad van beheer 13 oktober 2015. Zie voor verder informatie:
https://knmvd.nl/media/default.aspx/emma/org/10865173/richtlijn%20erfelijke%20aandoeningen%20en%20schadelijke%20%20raskenmerken_def%20september%202015%20-%20definitief.pdf

 

Yourdog.

Yourdog heeft op onze Jubileum Kampioenschapsclubmatch een specifiek voor de Västgötaspets samengesteld voer geïntroduceerd. De VVN is nu een ambassadeursrelatie aangegaan met Yourdog. Dit beteLogo Yourdogkent, dat het onze vereniging 10% commissie oplevert van alle door haar leden en niet leden aangekocht voer, mits zij bij hun bestelling de couponcode VAS101 vermelden. Dit geldt voor alle artikelen Spets en niet-Spets gerelateerd. Maak er gebruik van en steun de Vereniging daardoor! www.yourdog.nl

 

Nieuw EU dierenpaspoort vanaf 29 december 2014. Verkorte versie 15-12-2014.

Vanaf 29 december 2014 verandert een aantal regels over het reizen met huisdieren. Vanaf die datum wordt er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven. In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden vermeld. Als uw huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29 december 2014 hierin ingevuld, dan mag u dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het buitenland. Krijgt uw huisdier nà 29 december 2014 een paspoort en wilt u met het dier reizen, dan moet dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn.

 

Veranderde invoereisen vanaf 29 december 2014.

Zoals al eerder bekend werd gemaakt, is het bovendien na 29 december 2014 niet meer mogelijk om ongevaccineerde pups mee te nemen naar Nederland. Elke hond die ons land binnenkomt moet dan een geldige rabiësvaccinatie hebben. Deze mag gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en is pas 21 dagen daarna geldig. Dit betekent dat pups jonger dan 15 weken niet geïmporteerd mogen worden. Wilt u een pup van een buitenlandse fokker aanschaffen, dan moet u daar dus goede afspraken over maken omdat de pup langer dan gebruikelijk bij de fokker zal moeten verblijven!
In een aantal andere EU landen was het meenemen van een pup zonder geldige rabiësvaccinatie al niet toegestaan, zoals in Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta.

Meer informatie: www.licg.nl en www.raadvanbeheer.nl

 

Besluit houders van dieren. Versie 12-11-2014. RvB.

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. Deze nieuwe wet- en regelgeving brengt een aantal veranderingen met zich mee voor de hondenfokkerij, hondententoonstellingen en hondenwedstrijden. In het besluit zijn o.a. regels opgenomen over het wel dan niet bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren. Daarnaast worden er eisen gesteld met betrekking tot het fokken, de huisvesting en de verzorging van gezelschapsdieren.

Zie voor verdere informatie: www.raadvanbeheer.nl