Lid worden

Op deze pagina vindt u informatie over het lidmaatschap van de Västgötaspets Vereniging Nederland (VVN). Ook belangstellenden, die bijv. Geen Västgötaspets hebben of die op een wachtlijst staan voor een pupje, kunnen lid worden en zijn van harte welkom.

Wat biedt de VVN u als lid?

  • U ontvangt een clubblad de “ VVNieuws” welke in beginsel 4x per jaar verschijnt. In dat clubblad staan o.a. wetenswaardigheden van en over de VVN, de Raad van Beheer en andere organisaties waar de VVN mee samenwerkt, informatie over tentoonstellingen, activiteiten van de VVN, evenementen en nog veel meer.
  • Wilt u een Västgötaspets pup wilt kopen, dan kan de VVN u vertellen waar u op moet letten bij de aanschaf van een Västgötaspets zoals o.a. erfelijke aandoeningen. De fokker die aangesloten is bij VVN kan u bovendien alles vertellen over zijn/haar nesten en pups en welke maatregelen hij/zij neemt om gezonde en sociale honden te fokken.
  • Als u fokplannen heeft kunt vrijblijvend advies vragen aan de Fokkerijcommissie. Zij kunnen u adviseren met betrekking tot de eisen die in het Verenigingsfokreglement en de Fokkerscode van de VVN staan. Zij kunnen u ook adviseren over de te volgen procedure bij de Raad van Beheer ten aanzien van bijv. de stamboomaanvraag of gezondheidsonderzoeken, maar ook over praktische zaken die erbij komen kijken.
  • Bent u fokker en lid van de VVN en moet het nestje worden gechipt i.v.m. de stamboom aanvraag, dan heeft u een voordeel. Op vertoon van uw VVN lidmaatschapsbewijs ontvangt u een korting.
  • Als u advies wilt of vragen heeft over uw hond, dan zijn er altijd ervaren leden die u kunnen helpen.
  • Voor de leden worden verschillende soorten activiteiten georganiseerd. De VVN organiseert eenmaal per 2 jaar een Kampioensclubmatch en doet het andere jaar mee aan het de Kees en Poolhondenshow. Andere activiteiten zijn het organiseren van wandelingen, “do-dagen”zoals o.a. schapendrijven, behendigheid enz. Initiatieven en hulp van leden zijn van harte welkom.
  • Ieder lid dat langer dan 12 maanden lid is van de VVN, heeft per dekking recht op één dek, – en/of geboortebericht vermelding in het clubblad en op de website mits is voldaan aan het Verenigingsfokreglement (VFR) en aan de Fokkerscode (FC).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Dit kunt u doen door online het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden of door u schriftelijk aan te melden bij de penningmeester die ook belast is met de ledenadministratie van de VVN. Het adres vindt u op de pagina betalingsinformatie.

Na ontvangst van uw aanmelding, krijgt u een bevestiging van de ledenadministratie en wordt u ingeschreven als aspirant lid. Als er binnen twee weken na het verschijnen van het eerstvolgende clubblad geen schriftelijk bezwaar is binnengekomen tegen uw lidmaatschap en het bestuur ook geen reden ziet u het lidmaatschap te weigeren, wordt het aspirant lidmaatschap automatisch omgezet in een volwaardig lidmaatschap.

Hiervan wordt u op de hoogte gesteld en u wordt tevens gevraagd om het lidmaatschap te betalen.
Hoe u dat kunt doen staat bij betalingsinformatie. Wat de contributie bedraagt, vindt bij eveneens op die pagina.
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt u in het ledenbestand opgenomen en krijgt u een lidmaatschapsnummer. In het eerstvolgende clubblad wordt uw naam vermeld op de lijst van nieuwe leden.

Velden met een * moeten verplicht worden ingevuld.

  • ( De persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt t.b.v. Västgötaspets Vereniging Nederland (VVN) zelf, in overeenstemming met de regels van de WBP)
  • Indien het een geïmporteerde hond betreft, gaarne een kopie van de stamboom bijvoegen. Voor meerdere honden kunt u een mailtje sturen naar penningmeester@vastgotaspets-vereniging.nl