Betalingsinformatie

Hieronder is aangegeven hoe u de contributie van uw lidmaatschap kunt betalen en wat deze bedraagt.

Contributie.

Het lidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar.
De contributie voor 2015 is:

  • voor leden met een clubblad is vastgesteld op € 25,50 per jaar,
  • voor gezinsleden zonder clubblad € 16,50 per jaar,
  • voor jeugdleden ˂ 18 jaar € 16,50 per jaar,
  • voor buitenlandse leden € 29,50 per jaar.

Dit is inclusief de afdracht voor de Raad van Beheer. Voor 2015 geldt dezelfde contributie. Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Dit houdt verband met de administratieve verwerking. Wordt u op of na 1 juli lid, dan betaald u 50% over het lopend jaar en 100% voor het jaar daarop.

Opzegging moet plaats vinden vóór 1 december van het lopende jaar voor het aankomende jaar. Contributie wordt per vooruitbetaling voor het volgende jaar geheven.

Heeft u hierover nog vragen dan kunt u die stellen via het contactformulier of via het e-mail adres van de penningmeester.

Betaling.

U kunt het bedrag ( inclusief eenmalig de € 5.00 voor nieuwe leden) overmaken naar:
Rekeningnummer IBAN NL69INGB0004405003
T.n.v. Västgötaspets Vereniging Nederland, te Rhoon.